Maisuak

Lorena Fernández

Deustuko Unibertsitateko Identitate Digitalaren Zuzendaria

Materia a impatir en el Curso

Jaurtiketa tresnak: Interneteko proiektu batean esku hartzen duen teknologia ulertzeko trebetasuna. Web garapenaren oinarrizko printzipioak, plantillen diseinua, domeinuak, hosting, DNS.